กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017