กิจกรรม

ราชมงคลพระนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยบทเพลงดังกล่าว มีเนื้อหากล่าวถึงความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้รวมพลังคณะทำงานที่เป็นอดีตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ อาทิ คุณสุรักษ์ สุขเสวี ผู้ประพันธ์เพลง “มงคลแห่งพระราชา” คุณวินัย พันธุรักษ์ คุณนรีกระจ่าง คันธมาส คุณปัณณวัชร์ เดชะปัญญา คุณชนธัญ แก้วจุมพล และ คุณสรีภรณ์ แสงบุญนำ ศิลปินผู้ขับร้องเพลง ณ หอประชุมดีฮอลล์