เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วัน…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 ตุลาคม 2017