ประชุม

เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017