กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ 21-23 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง คุณสมบัติของสมาธิ โดยมี อ.พงษ์ชัย พงษ์ไพเชฐ…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของสมาธิ โดยมี อ.วิมวลัย ดวงประทีป…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ประโยชน์ของสมาธิ โดยมี รศ.(พิเศษ)กัลยา แสงเรือง…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017