วิทันตสาสมาธิ 7-9 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ความหงุดหงิด โดยมี อ.จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 สิงหาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง อาการเจ็บคัน โดยไม่มีเหตุผล โดยมี อ.สุรภา ประสาทกุล เป็นวิทยากรสรุปการบรร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 สิงหาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ความลังเลสงสัย โดยมี อ.ศรุดา ผาติพิบูลผล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 สิงหาคม 2017