วันรพีรำลึก ปี 2560

ม.ราชมงคลพระนคร จัดงาน “วันรพีรำลึก” เทิดพระเกียรติกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" นายกสภามหาวิทยาลัย พร…

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 7 สิงหาคม 2017

วันรพีรำลึก

โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และควบคุมเสียง ในงานวันรพีรำลึก วันที่…

โพสต์โดย Ietd Rmutp บน 6 สิงหาคม 2017