ข่าว

มทร.พระนคร รำลึกวันรพี

มทร.พระนคร จัดโครงการวันรพีรำลึก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการวันรพีรำลึก ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยมีศ.ไชยยศ  เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี ภายในงาน มีการสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญพระราชกุศลโดยท่านพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร พร้อมพระสงฆ์รวม 10 รูป อุทิศแด่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ร่วมชมวีดิทัศน์และนิทรรศการเปิดวังรพี และจัดพิธีบวงสรวง ณ ลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย เจ้าของพื้นที่วังรพี ซึ่งได้เป็นพื้นที่ศูนย์การศึกษาวังกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ของ มทร.พระนครในปัจจุบัน ในการนี้มีผู้ร่วมถวายปัจจัยทำบุญพิธีสงฆ์ จำนวน 15,015 บาท