ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น ๔ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ จัดโดยกองศิลปวัฒนธรรม