พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560