มทร.พระนครอาวุโส ทัวร์สุขภาพแผนไทย

ม.ราชมงคลพระนคร ชูนโยบายก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย นำสมาชิกชมรม มทร.พระนครอาวุโส  ทัวร์สุขภาพแผนไทย บุกไกลถึงปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เข้าคอร์สนวดแผนไทย – นวดสมุนไพรกระชับใบหน้า และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอดสารพิษ บำบัดโรคด้วยวิถีธรรมชาติ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการชมรม จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย กิจกรรมที่ 3 “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ดูแลสุขภาพกายใจ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ม.ราชมงคลพระนคร

ในการนี้ สมาชิกชมรม มทร. พระนครอาสวุโส เดินทางมุ่งหน้าจากกรุงเทพสู่จังหวัดปราจีนบุรี จุดหมายปลายทางคือโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร อันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เริ่มจากกิจกรรมการรับฟังประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ชมผลงานด้านการวิจัยพืชสมุนไพรไทย สู่การสร้างเวชภัณฑ์จากสมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งยังร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น สร้างอาชีพเกษตรกรรมพืชสมุนไพร อันเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพืชสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน

จากนั้น สมาชิกชมรมได้เยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบบาโรกในอาคารสมเด็จเจ้าพระยา ชมส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย ซึ่งจัดแสดงสมุนไพรไทยชนิดต่างๆ มีเอกสารบันทึกตำรายาในอดีตตั้งแต่ยุคสมุดข่อย อันเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาไทยของบรรพบุรุษไทย

สำหรับมื้อกลางวัน พิเศษสุดด้วยการนำสมาชิกชมรมร่วมรับประทานอาหารไทยเพื่อสุขภาพ อาทิ เมนูไข่เจียวสมุนไพร ต้มยำกุ้งเพื่อสุขภาพ ยำสารพัดเห็ด และแสร้งว่า ซึ่งหารับประทานยากแล้วในปัจจุบัน ก่อนที่ในช่วงบ่าย จะผ่อนคลายเส้นสาย ด้วยการนวดแผนไทยคลายเส้น และการนวดหน้าโดยใช้สมุนไพรไทย เพื่อคืนความสดชื่น ช่วยกระชับหน้าใสคลายเหนื่อย สร้างความประทับใจให้แก่สมาชิกทุกคนเป็นอย่างยิ่ง ก่อนกลับ สมาชิกยังได้ชม&ช้อป ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพด้วยธรรมชาติ โดยมีเภสัชกรจากศูนย์อภัยภูเบศรให้คำแนะนำ

อนึ่ง อาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นอาคารเก่าโบราณ ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาโรก สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) เมื่อปี พ.ศ. 2442 และได้ใช้รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการประพาสมณฑลปราจีนบุรี  ทั้งนี้ ในปัจจุบันอาคารเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับตำรายาไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี