เทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

คณะศิลปศาสตร์จัดโครงการเทิดพระเกียรติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ คณะศิลปศาสตร์ โดยในการนี้ ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย