ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า พร้อมผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 3 – 5 กรกฎาคม 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “เกี่ยวกับอุบาย” โดย อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 “วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “เกี่ยวกับอารมณ์” โดย ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 4 Continue Reading →

ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

ม.ราชมงคลพระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี พุทธศักราช 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า กล่าวรายงานในนามคณะกรรมการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 Continue Reading →

โครงการศึกษาความหลายหลาย
ทางชีวภาพฯ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ม.ราชมงคลพระนคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา โดยมีผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมจัดในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ดำเนินโครงการโดยกองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า ในการนี้ นักศึกษา 40 คนจากทั้ง 9 คณะ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 26-28 มิถุนายน 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “การบริกรรม” โดย อ.วรภา องอาจ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส
สักการะหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง

ชมรม มทร.พระนครอาวุโส จัดกิจกรรมสะสมเสบียงบุญ นำสมาชิกสักการะหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง ปิดทองพระพุทธบาท ณ เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส “รักษ์ธรรม รักษ์ไทย กิจกรรมสะสมบุญ” นมัสการหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ณ วัดท่าซุง และสักการะพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ ณ เขาสะแกกรัง จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 24 Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 19-21 มิถุนายน 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “เวลา” โดย อ.พริมวดี ศัลยพงษ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560

วิทันตสาสมาธิ 12-14 มิถุนายน 2560

“วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1”บทเรียนเรื่อง “สถานที่-บริเวณ” โดย อ.ชวลิต ศรีโฉมงาม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

พบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล โดยมีกิจกรรมทำวัตรเช้า การฟังพระธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วิหารพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560

อบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการอบรม Google Apps for Education รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 -7 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ