วิทันตสาสมาธิ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายขอ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคลรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 15 สิงหาคม 2017

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉล… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 28 กรกฎาคม 2017 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดเตรียม ติดตั้งอุปกรณ์ ในการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และถ่ายทอดสด เพื่อใช้ในโครงก… โพสต์โดย Ietd Rmutp บน 27 กรกฎาคม 2017  

วิทันตสาสมาธิ 24-26 กรกฎาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อน โดยมี ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ภาพข่าวกิจกรรม วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวางจิตขณะบริกรรม โดยมี อ.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร Continue Reading →

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้รับคะแนนการตรวจประเมิน เต็ม 5 คะแนนโดยผลการตรวจระดับสำนักงานอธิการบดีได้คะแนน 4.31

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นประธาน และมีดร. ฉันทนา ปาปัดถา ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้