ม.ราชมงคลพระนคร วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ทั้ง 9 … โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 22 ตุลาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 16-18 ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความลึกของฌาน โดยมี รศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์ เป็นวิทยากรสรุปการบร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 19 ตุลาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความตื้นของฌาน โดยมี อ.สายสมร สุตะวงศ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ Continue Reading →

ราชมงคลพระนคร จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เริ่มจากช่วงเช้าเป็นพิธีถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ต่อด้วยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม การทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร จากนั้นเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันร้องเพลง “มงคลแห่งพระราชา” ซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยบทเพลงดังกล่าว มีเนื้อหากล่าวถึงความสำนึกของชาวราชมงคลพระนครในฐานะประชาชนคนไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 9-11 ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ลักษณะของฌานโดยมี อ.พีรพล เพ็ชรตระกูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 ตุลาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของฌาน โดยมี Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะ โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ เป็นประธานสงฆ์ รับบิณฑบาต ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม ร่วมตักบาตรน้ำปานะด้วย

วิทันตสาสมาธิ 25-27 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 25กันยายน 2560 เป็นการแสดงความรู้สึกของนักเรียนที่มาเรียนสมาธิในภาคนี้ โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 กันยายน Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 18-20 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการเรียน โดยมี อ.สุริยา มากมูล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 27 กันยายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 11-13 กันยายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรักษาโรค โดยมี อ.รัตนาวดี ครุยทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 13 กันยายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง สมาธิกับการรวมคณะ โดยมี อ.สุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →