วิทันตสาสมาธิ 6 ธันวาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา โดยมีดร.โยทะกา ภคพงศ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017

ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ม.ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 14 ธันวาคม 2017

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี

ม.ราชมงคลพระนคร ยกทัพผลงานวิจัยสนองพระราชดำริฯ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อวดโฉมในงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 25 ธันวาคม 2017

วิทันตสาสมาธิ 20-22 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ความลึกของญาณ โดยมี อ.นิธิภา สุวนิช เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 29 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง อาการของญาณ Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 13-15 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของญาณ โดยมี พ.ต.ท.หญิงเสาวรส ว่องจรรยากุล เป็นวิทยากรสรุปการบรรย… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ประโยชน์ของญาณ โดยมี ดร.วัฒนี วัฒนวิกย์กิจ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระ… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 6-8 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ลักษณะของญาณ โดยมี อ.จินตนา วรมงคลเป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง ขั้นตอนของญาณ โดยมี Continue Reading →

วิทันตสาสมาธิ 1 พฤศจิกายน 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง อาทิสมานกายกับฌาน โดยมี ดร.โรจน์รวี พจน์พัฒนพล เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายข… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 16 พฤศจิกายน 2017

วิทันตสาสมาธิ 24,30-31ตุลาคม 2560

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเสื่อมของฌาน โดยมี อ.กวิน ทรัพย์สุนทร เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 7 พฤศจิกายน 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 2 บทเรียนเรื่อง การเพิ่มของฌาน Continue Reading →

สายธารบุญ รวมปัจจัยกว่า 2.3 ล้านบาท ถวายเป็นพุทธบูชา

เนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใหญ่จอมปราสาท จ.สมุทรสาคร ประจำปี 2560ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาว… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร บน 31 ตุลาคม 2017