“ญาณสาสมาธิ” 1 มีนาคม 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 1 มีนาคม 2560

“ญาณสาสมาธิ” 28 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 28 กุมภาพันธ์ 2560

“ญาณสาสมาธิ” 27 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 27 กุมภาพันธ์ 2560

“ญาณสาสมาธิ” 26 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 26 กุมภาพันธ์ 2560

แพ็คถุงเตรียมพร้อมออกธุดงค์

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดของลงถุงยังชีพเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางไปสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์ ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

“ญาณสาสมาธิ” 25 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 25 กุมภาพันธ์ 2560

“ญาณสาสมาธิ” 24 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 24 กุมภาพันธ์ 2560

“ญาณสาสมาธิ” 23 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 23 กุมภาพันธ์ 2560

“ญาณสาสมาธิ” 22 กุมภาพันธ์ 2560

ม.ราชมงคลพระนคร เดินหน้าต่อเนื่องหลักสูตรฝึกสมาธิขัดเกลาจิตใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ญาณสาสมาธิ” 22 กุมภาพันธ์ 2560