วิทันตสาสมาธิ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ความเจ็บปวด เมื่อย เหนื่อย หิว โดยมี อ.สรีวรรณ ถุงทรัพย์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง ความปริวิตก โดยมี อ.ปทิตตา บรรณะทอง เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

Posted Posted in กิจกรรม

นักศึกษาวิทันตสาสมาธิ นมัสการพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ณ วัดธรรมมงคลรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Posted Posted in กิจกรรม

ม.ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร… โพสต์โดย กองศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2017 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดเตรียม ติดตั้งอุปกรณ์ ในการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอ และถ่ายทอดสด… โพสต์โดย Ietd Rmutp เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2017  

วิทันตสาสมาธิ 24-26 กรกฎาคม 2560

Posted Posted in กิจกรรม

วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การบริกรรมเปรียบด้วยเด็กอ่อน โดยมี ทพญ.วิกุล วิสาลเสสถ์ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ภาพข่าวกิจกรรม วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวางจิตขณะบริกรรม โดยมี อ.สันห์สิตา อินทร์วิเศษ เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ภาพข่าวกิจกรรม วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1 บทเรียนเรื่อง การวัดผลของการบริกรรม โดยมี อ.พิศาล จอโภชาอุดม เป็นวิทยากรสรุปการบรรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ภาพข่าวกิจกรรม  

พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรม นำโดย ผศ.เจทญา กิจเกิดแสง ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้รับคะแนนการตรวจประเมิน เต็ม 5 คะแนนโดยผลการตรวจระดับสำนักงานอธิการบดีได้คะแนน 4.31

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

กองศิลปวัฒนธรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นผู้ตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี

Posted Posted in กิจกรรม

บุคลากรกองศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ เป็นประธาน และมีดร. ฉันทนา ปาปัดถา ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น เป็นผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้