การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์ ของนักศึกษาวิชาสมาธิ รุ่น 1 ภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ”

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ” สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ หลักสูตร 21 วัน สอนโดย พระธรรมมงคลญาณ ตลอดหลักสูตร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เนต เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง Continue Reading →

ขอเชิญร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนลงมือทำตามศาสตร์แห่งพระราชา อบรมฟรีถ่ายทอดวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสื่อการสอน-กระเป๋าออมทรัพย์-การบริหารการเงินส่วนบุคคล-น้ำยาล้างจานสมุนไพร-การแสดงนาฏศิลป์ไทย ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม Continue Reading →

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการ
มทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ ๒ วิถีเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตไทย

กองศิลปวัฒนธรรมจัดโครงการมทร.สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งโดย ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือ อาจารย์ยักษ์  บ้านบนต้นไม้ ภายในบริเวณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง