ขอเชิญประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์

Posted Posted in ข่าว

การสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์ ของนักศึกษาวิชาสมาธิ รุ่น 1 ภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ”

Posted Posted in ข่าว

หลักสูตร “ญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ” สถาบันพลังจิตตานุภาพ โดย พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรญาณสาสมาธิ ความหยั่งรู้จากสมาธิ หลักสูตร 21 วัน สอนโดย พระธรรมมงคลญาณ ตลอดหลักสูตร ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ดำเนินการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เนต เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 18.00 – 20.00 น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

ขอเชิญร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการ การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ

Posted Posted in ข่าว

ม.ราชมงคลพระนคร ชวนลงมือทำตามศาสตร์แห่งพระราชา อบรมฟรีถ่ายทอดวิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งสื่อการสอน-กระเป๋าออมทรัพย์-การบริหารการเงินส่วนบุคคล-น้ำยาล้างจานสมุนไพร-การแสดงนาฏศิลป์ไทย ม.ราชมงคลพระนคร ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “ทำดีถวายพ่อ ตามรอยพระราชา” ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ในการนี้ กองศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ผนึกกำลังคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 5 คณะ ถ่ายทอดความรู้ตามรอยศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 5 วิชา ดังนี้ 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อสำหรับโรงเรียนในชนบท โดยวิทยากรจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผศ.ว่าที่ ร.ต.พรชัย เตชะธนเศรษฐ์ และ ผศ.อำนาจ เจนจิตศิริ ณ ห้องเรียน […]